EN
RU
Homseks ilusaks!

Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Natalja

Natalja-01-01.png

Natalja

Natalja on väga eriline inimene, kes on suuteline ühendama teisi endasarnaseid inimesi erilise eesmärgi nimel, muutes maailma avatumaks, sallivamaks ja võimalusterohkemaks. Ta on hea huumorisoonega, järeleandmatu eesmärkide saavutamise suhtes ning loogilise ja loova mõtlemisega. Ta on alati naerusuine, kuid samas nõudlik ja vajadusel otsekohene.


Natalja alustas depilatsiooniga 30 aastat tagasi, kui märkas ajalehes kuulutust. Selles otsiti meditsiiniharidusega inimest, kellel oleks huvi omandada välismaal elektridepilatsiooni eriala ning seejärel pakkuda seda teenust klientidele. Sellest saigi alguse põnev elurada depilatsiooni maailmas.


Nende aastate jooksul on Natalja töötanud mitmete riikide toodetega ja kasutanud ning täiustanud erinevaid tehnikaid.
Natalja lähtub põhimõttest: “Tee seda, mida armastad ning armasta seda, mida teed". Eesmärk on saavutada alati parim tulemus. Nauding on tajuda kliendi rahulolu ning näha naeratust tema näos. 


Tööd motiveerivad teda tegema aga toredad kliendid, head emotsioonid ning energia, mis on saadud klientide siirast tagasisidest.

 

Saame sõpradeks!

Leia meid Facebookist!