EN
RU
Homseks ilusaks!

Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Leena

Triinu-01-01.png

Leena

Leena on väga omapärane ning mitmekülgne naine. Ta on alati aus ja otsekohene ning avatud uutele ideedele ja  huvitavatele ettevõtmistele. Leena on justkui päike, mille kiired ulatuvad igasse päeva, kandes endast head usku ja armastust.

Deplitasiooniga alustas Leena 2007. aastal tänu Natalja pakutud vōimlusele. Leena ütleb, et teeb tööd sellepärast, et talle meeldib näha klientide rahuolu ja alati naeratavat nägu kui oleme lōpptulemuseni jōudnud. Teda motiveerib töö ise ning muidugi ka postiivne emotsioon, mida saab tööd tehes. Viimaks aga, alati sōbralikud, huvitavad ning toredad kliendid teevad töö veelgi nauditavamaks.

 

Saame sõpradeks!

Leia meid Facebookist!